Øystein Herland © 2009

News

 

 

• Nå ! 

Denne ukens viktigste saker

 

 Overskrifter »

Her finner du de overskrifter jeg mener er viktigst i dagens samfunnsdebatt

 

• Arkiv »

Her finner du litt eldre stoff som er publisert i en del sammenhenger.

 

 

 

 

Dette er hjemmesiden til Øystein Herland.  Her vil du finne mine betraktninger om samferdsel,trafikk, miljø, teknologi, politikk og også andre små klipp om hva som opptar meg både i jobb og fritid.

 

 

Våre store utfordringer

 

En av de største utfordringene det norske samfunnet står overfor de nærmeste årene er å redusere de negative konsekvensene vårt levesett har for miljøet.  For å lykkes i dette må både politikere, næringsliv og privatpersoner være villige til å bidra og tenke nytt.  Vi kan ikke slutte å bruke energi eller forflytte oss, men vi kan gjøre det på helt andre måter enn i dag-  Vi må leve - men leve smartere.

 

Jeg er som de fleste andre nordmenn, opptatt av å ta vare på miljøet - vi resirkulerer papir, slukker lyset etter oss og skrur ned ovnene om natten.  Men ettersom de dystre konklusjonene i FNs rapporter har dokumentert klimautfordringene gang på gang de siste årene, har vi skjønt at vi må få opp tempoet i miljøarbeidet.  Verden har ikke tid til at politikerne skal vente på fremtidens nullutslippsteknologi.  Vi må ta ibruk de miljøvennlige alternativene som allerede er tilgjengelige i dag.

 

Næringslivet utvikler mer miljøvennlig teknologi.  Politikerne må legge til rette for at den kan taes i bruk.

 

 

Øystein Herland

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt meg gjerne på :

 

post@oherland.no